Szkoła Podstawowa w Telatynie zrealizowała projekt z zakresu edukacji ekologicznej

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie zrealizowała Grant -dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ CZĘŚĆ 2 FUNDUSZ EKOLOGII.
Głównym celem przedsięwzięcia było zbudowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych , upowszechniania wiedzy o tym jak dbać o środowisko i jakie działania zapobiegają dalszej degradacji naszej planety.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
• Przeprowadzono plastyczne konkursy ekologiczne pt.” Zdrowa woda” , które miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz ukazanie korzyści wynikających z picia wody.
• Przeprowadzono ekologiczny konkurs „Zdrowa woda – dekalog przyjaciela wody” , który służył upowszechnianie wiedzy dotyczącej konieczności racjonalnego gospodarowania wodą.
• Zakupiono banery informujące o projekcie oraz pomoce naukowe , które wykorzystano do przeprowadzonych zajęć o tematyce ekologicznej.
• Przeprowadzono lekcje o tematyce ekologicznej w każdej klasie szkoły podstawowej. W klasach I-III o tematyce „Czysta woda” oraz w klasach IV-VIII o tematyce „Dbam o wodę”.
• W lokalnej prasie ukazał się artykuł dotyczący realizowanego projektu „Czysta woda zdrowia doda”. Następny będzie dotyczył podsumowania projektu.
• Odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce „Segregacji odpadów” , na których wykorzystano zakupione pomoce dydaktyczne . Zajęcia miały na celu promowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów wraz z wtórnym ich przetworzeniem.
• Odbyły się warsztaty ekologiczne „Eko torba”, promujące zmniejszenie zużycia toreb plastikowych dzięki używaniu toreb z materiału oraz warsztaty mydlarskie- wyrób własnego mydła.
• Przeprowadzono zajęcia w wykorzystaniem zakupionych mikroskopów w klasach I-III.
6 października 2023 r. akademią przygotowaną przez uczniów naszej szkoły rozpoczęliśmy podsumowanie projektu. Kolejnym krokiem było przedstawienie prezentacji , która zawierała kolejne etapy realizowanych działań. Następnie podsumowano wszystkie cztery konkursy ekologiczne i wręczono nagrody wyróżnionym uczniom. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursach, warsztatach, zajęciach.
Osoby nagrodzone w konkursach:
Kategoria : Konkurs plastyczny „Zdrowa woda ”-klasy I-III
Miejsce I- Oskar Łukasik- Bożek kl. II
Miejsce II- Zofia Wronka kl. I
Miejsce III-Nadia Sobuś kl.II, Alicja Sahajko kl.II, Szymon Sochański kl.III.
Miejsce IV-Michał Wlaź kl.II
Wyróżnienie- Inga Grzesik kl.I
Nagroda specjalna dla Wojtka Pogudza kl.III

Kategoria : Konkurs plastyczny „Zdrowa woda ”-klasy IV-VIII
Miejsce I-Kornelia Kalisz kl.VI
Miejsce II-Dawid Szczerbiński kl.VI
Miejsce III-Julia Stasiuk kl. IV
Miejsce IV-Przemysław Lizak kl.VII
Miejsce IV-Emilia Jaśkiewicz kl.V
Miejsce IV-Dominika Gryczewska kl. VI
Wyróżnienie-Weronika Wójcik kl.VIII
Nagroda specjalna dla Karoliny Lis kl.VI
Miejsce I za pracę przestrzenną –Jakub Gancarz kl. IV

Kategoria : Konkurs „Zdrowa woda – dekalog przyjaciela wody”-klasy IV-VIII
Miejsce I-Anna Remiszewska kl.IV
Miejsce II-Michał Kiper kl.VI
Miejsce II-Julia Procnal kl.VI
Miejsce III- Zofia Czaus kl.V, Julia Stasiuk kl. IV
Miejsce IV-Oliwia Olech kl.IV, Oliwia Danaj kl.IV, Kamil Adamczuk kl. IV

Kategoria: Konkurs wiedzy ekologicznej- klasy I-III:
Wyróżnienia dla Nadii Sobuś kl.II, Alicji Sahajko kl. II, Filipa Bartosza kl. II, Natana Smyk kl. III, Bartka Pydo kl. III i Leny Proć kl. III

Ogromne podziękowania przekazujemy na ręce nauczycieli współpracujących przy realizacji projektu: pani Grażynie Dobrzańskiej, pani Janinie Tuckiej, panu Marcinowi Sobuś, pani Alicji Herman, pani Beacie Chwaleba, wychowawcom, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Telatynie w osobach pani Małgorzacie Śliczniuk-Loda i pani Wiesławie Przytuła, Urzędowi Gminy Telatyn w osobach wójta pana Dariusza Kozłowskiego i sekretarza pani Małgorzacie Bryk oraz wszystkim , którzy pomogli przy realizacji grantu. Koordynatorami programu byli nauczyciele: Agnieszka Dobrowolska i Ewelina Sobuś.

Fot. i tekst: SP Telatyn