Seniorzy z gminy Telatyn w Teatrze Osterwy

W sobotnie popołudnie 14 października br Seniorzy z Gminy Telatyn – aktywni uczestnicy Projektu ,,Klub Seniora w Gminie Telatyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pojechali na sztukę teatralną pt. ,,Psie serce” do teatru im. Juliusza Osterwy do Lublina. Sztuka o bardzo wymownym tytule opowiadała o profesorze Preobrażeńskim, cieszącym się europejską sławą naukowcu rozwijającym innowacyjny sposób odmładzania ludzkiego ciała. W trakcie swoich badań medyk przygarnia błąkającego się bezpańskiego psa Szarika, któremu przeszczepia znajdzie ludzkie organy, dzięki czemu zwierzę zmienia się w człowieka, ale tym samym zyskuje najgorsze ludzkie przywary. Seniorzy z ciekawością obejrzeli spektakl, którego treść stała się tematem dyskusji w drodze powrotnej.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Tytuł projektu: Klub Seniora w Gminie Telatyn