Seniorzy z Gminy Telatyn uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

W miesiącu wrześniu Seniorzy z Gminy Telatyn dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych w ramach projektu “Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie” – III etap. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach. Podczas pierwszego spotkania Seniorzy spotkali się z prawnikiem oraz specjalistą reintegracji zawodowej. Podczas drugiego omówiona została tematyka z zakresu praw osób pokrzywdzonych.  Seniorzy wykazali zainteresowanie podejmowaną tematyką, zarówno podczas pierwszych jak i drugich warsztatów. Wzięli również aktywnie udział w grupie samopomocowej, zawiązując i zacieśniając relacje między sobą.