Nowa droga w Poturzynie

W dniu 14.09.2020r. oddano do użytku kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poturzyn nr ewidencyjny działki 40/1 obręb Poturzyn – Osada od km 0+310 do km 0+452,10” .

Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota 210102,30zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik z kostki brukowej na odcinku dł. 142,1mb. Gmina Telatyn na to zadanie otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego w w Lublinie, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.