Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Dnia 25 października 2021 roku odbyły się konsultacje społeczne na temat Programu Współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.