Kolejne dofinansowanie dla Gminy Telatyn na inwestycje w 2022 roku

Gmina Telatyn złożyła wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, które zostały wysoko ocenione przez komisję. W związku z powyższym, kolejne duże pieniądze w kwocie 7 730 000,00zł. będą do rozdysponowania na ważne inwestycje w Gminie Telatyn. Stworzy to możliwość kontynuacji trendu rozwoju infrastruktury drogowej i sportowej, która służyć będzie Mieszkańcom Gminy Telatyn. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na budowę kompleksu sportowego w Telatynie – 4 500 000,00zł., na przebudowę drogi gminnej Kryszyn – Łykoszyn – 2 090 000,00zł. oraz na modernizację drogi gminnej w miejscowości Posadów – 1 140 000,00zł.