Profilaktyka jodowa

Gmina Telatyn jest gotowa do ewentualnej dystrybucji jodku potasu dla mieszkańców

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

• dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
• dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
• dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
• noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
• kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.

UWAGA! Wydawanie preparatu jodku potasu w punktach nastąpi tylko i wyłącznie po ogłoszeniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tego momentu punkty nie będą wydawać tabletek jodku potasu. Nie ma konieczności udawania się do nich.
W obecnej chwili zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.

Punkty dystrybucji tabletek jodu potasu na terenie gminy Telatyn:
Centrum Medyczne w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 3/5, 22-652 Telatyn
Centrum Kultury w Nowosiółkach (świetlica), Nowosiółki 15, 22-652 Telatyn