Ferie z ekonomią w Gminie Telatyn

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie jako jedna z 30 szkół w Polsce zakwalifikowała się do udziału w Projekcie ,,Ferie z ekonomią” ogłoszonym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobędą  wiedzę ekonomiczną zyskując doświadczenie potrzebne przy wyborze swojej drogi życiowej.

W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania dla młodzieży kl. VI-VII szkół podstawowych w czasie ferii zimowych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcie obejmowały będą również  gry i zabawy edukacyjne, rozwijanie postaw przedsiębiorczych, konkursy i pracę w grupach, wizyty u lokalnych przedsiębiorców i w bankach oraz szkolenia dla nauczycieli.

Gratulujemy i życzymy wiele kreatywnych zajęć!!!