Powiatowe ćwiczenia obronne

Trzydniowe Powiatowe Ćwiczenia Obronne pk. ROZTOCZE 2019, zostały zrealizowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019 w dniach 25-27 września br. Obowiązek przeprowadzenia ww. ćwiczeń wynika z Programu szkolenia obronnego województwa lubelskiego na lata 2019-2024. Organizatorem szkolenia był Starosta Powiatu Tomaszowskiego a warsztaty zostały skierowane do kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, wójtów, burmistrzów, kierowników jednostek administracji zespolonej, kierowników jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne oraz pracowników jednostek samorządowych. Gminę Telatyn reprezentował Wójt Gminy pan Dariusz kozłowski oraz insp. ds. obronnych pan Ryszard Misiuda. W imieniu Starosty Tomaszowskiego szkolenie otworzył Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski. Główną część warsztatów przeprowadził Stanisław Kielech Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego, który przedstawił temat dot. gry decyzyjnej wprowadzającej uczestników szkolenia w zadania realizowane w drugim i trzecim dniu ćwiczeń. Podsumowanie szkolenia odbyło się dnia 27 września.

Fot. Powiat tomaszowski