Uroczystości patriotyczne w Telatynie

Mszą świętą w intencji poległych w 1939 roku podczas II wojny światowej rozpoczęły się uroczystości patriotyczne w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Telatynie, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Andrzej Bastrzyk. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowie Lubelskim pod batutą kapelmistrza mjra Bogdana Pałczyńskiego. W wydarzeniu, oprócz mieszkańców Gminy uczestniczyli: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Telatynie pani Alicja Górnik, delegacja – uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie na czele z dyrektor panią Barbarą Wójcik, harcerze z19 DH ,,Modrzewie” im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie. Obecne były również dwa poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn i Szkoły Podstawowej w Telatynie.

Po części oficjalnej – Mszy św. i okolicznościowym wystąpieniu Wójta Gminy miał miejsce koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstała ona w 1907 roku. Obecnie liczy 30 członków i w większości to młodzież. W maju 2017 roku obchodziła Jubileusz 110-lecia. Od 1995 roku kapelmistrzem orkiestry dętej jest emerytowany major Wojska Polskiego Bogdan Pałczyński, który jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tomaszowie Lubelskim. Kierownikiem orkiestry jest dh Marek Kierepka. Orkiestra zapewnia oprawę muzyczną na uroczystościach państwowych, kościelnych oraz strażackich na terenie miasta Tomaszowa oraz powiatu tomaszowskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego i lubaczowskiego. 23 czerwca 2019 r. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim zajęła I miejsce w XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, który odbył się w miejscowości Nałęczów pow. puławski. Podczas przygotowanego koncertu w Telatynie można było usłyszeć wiązankę pięknych, znanych pieśni patriotycznych i partyzanckich, które wywołały chwile wzruszeń i łezkę w oku u słuchaczy. Koncert bardzo się wszystkim podobał, świadczą o tym gromkie brawa i kilkakrotne bisy.

Po koncercie uczestnicy uroczystości w towarzystwie orkiestry przeszli pod pomnik poświęcony poległym w 1939 roku, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.