Polityka senioralna EFS+

Gmina Telatyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie realizuje projekt pn. „Polityka senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

Działanie FELU.08.05 Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.

Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

Polityka senioralna EFS +”
projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027


Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów w wieku 65 lat i więcej w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów.
Gmina Telatyn w ramach projektu realizuje zadanie: Tworzenie warunków i usług w okresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.
Usługi świadczone w środowisku lokalnym w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Telatyn tj.
• usługi opiekuńcze
• usługi m.in. rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie, fryzjerskie,
• usługi transportowe „door to door”
• usługa tzw. „złota rączka” (np. drobne naprawy domowe)

Projekt jest skierowany do osób starszych w wieku 65+, zamieszkujących na terenie Gminy Telatyn, w tym: osób z niepełnosprawnością i chorobami wieku starszego, osób samotnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczonych komunikacyjnie.
Planowane w projekcie działania są bezpłatne.
Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Telatyn wynosi 399850,00zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi: 379857,50 zł, a wkład własny Gminy wynosi 19992,50 zł.
Rekrutacja prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn, tel. 84 6613110 w. 43.
Osoby do kontaktu: Judyta Dziedzic, Ewa Nowak, Lilia Szaruga-Ferens