Informacja na temat przeprowadzonych Konsultacji społecznych

Dnia 6 października br odbyły się w Urzędzie Gminy Telatyn Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Programu Współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Protokół z przeprowadzonych Konsultacji w załączeniu.