Podziękowanie dla Gminy Telatyn za działalność na rzecz strażaków

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski reprezentował Gminę Telatyn podczas uroczystości, która miała miejsce w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, w trakcie której z rąk st. bryg. Mirosława Michońskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim odebrał podziękowanie za współpracę i wsparcie działalności OSP i PSP w Tomaszowie Lubelskim. W trakcie spotkania odbyło się również  uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim oraz przekazanie samochodów dla jednostek OSP powiatu tomaszowskiego. Przekazano również sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP z powiatu tomaszowskiego, które zakupiono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu “Mały Strażak”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: pan Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, pan Robert Bondyra – Radny Województwa Lubelskiego, pan Jarosław Korzeń – Wicestarosta powiatu Tomaszowskiego , pan Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, st. bryg. Mirosław Bury – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, st. bryg. mgr inż. Mirosław Michoński – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim, pan Roman Miedziak – Wójt Gminy Rachanie, pan Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice, pani Renata Miziuk – Zastępca Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.