Gratulacje dla pań – rolniczek z Gminy Telatyn!!!

W piątek, 16 grudnia br w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się uroczysta gala, podczas wyłoniono laureatów w dwóch konkursach: „Rolnik z Lubelskiego” i „Ekolubelskie 2022”, których organizatorem był Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL. W dwóch tych konkursach na znamienitych miejscach znalazły się panie z Gminy Telatyn, z miejscowości Radków – pani Magdalena Sabura i pani Halina Malec.

Na oba te konkursy wpłynęło łącznie ponad 70 wniosków. Jury przy wizytacji gospodarstw brało pod uwagę m.in. standardy bezpieczeństwa w produkcji, umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy unijnych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, posiadane certyfikaty czy estetykę prowadzenia gospodarstwa.

Celem trzeciej edycji konkursu ,,Ekolubelskie 2022” było wyróżnienie tych gospodarstw, które kreują dobre praktyki w zakresie rolnictwa ekologicznego, rozpowszechniają wiedzę z tego zakresu oraz prezentują pozytywny wizerunek rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi. II miejsce tym konkursie zostało przyznane pani – Magdalenie Sabura.

Konkurs ,,Rolnik z Lubelskiego” dedykowany był rolnikom, którzy wyróżniają się wysokimi wskaźnikami produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych, ale również dbają o estetykę zagrody i dbają o środowisko. Rolnicy ubiegali się o tytuł w ramach czterech kategorii: ogrodnictwo, sadownictwo, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna,

Wyróżnienie w kategorii: produkcja zwierzęca otrzymała pani Halina Malec.

Gratulujemy zaszczytnych miejsc i życzymy dalszych sukcesów!!!

Zachęcamy również innych rolników z gminy Telatyn do uczestnictwa w organizowanych konkursach.