Podsumowano działania w ramach Programu ,,Czyste Powietrze”

W poniedziałek 15 marca 2021 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podsumowujące efekty Programu “Czyste Powietrze” w powiecie tomaszowskim, którego głównym celem jest ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia substancji do atmosfery, powstających w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych za pomocą przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.

 Gminę Telatyn podczas spotkania reprezentował Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski. W spotkaniu uczestniczyli również: pan Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, pan Grzegorz Grzywaczewski Prezes WFOŚiGW w Lublinie, pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, pan Jarosław Korzeń Wicestarosta, pani Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu, pani Eliza Wróblewska Specjalista w Zespole Ekspertów Ekologicznych WFOŚiGW w Lublinie, pan Piotr Kielar Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym a także wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu tomaszowskiego. Ważne dane statystyczne dotyczące Programu “Czyste Powietrze” w powiecie tomaszowskim przedstawił Prezes WFOŚiGW w Lublinie pan Grzegorz Grzywaczewski. Podsumowując, dane przedstawiają się następująco:

liczba złożonych wniosków -167

– liczba wymienionych źródeł ciepła – 256

liczba budynków poddanych termomodernizacji – 295

kwota wypłaconych środków w 2020 roku to 2,97 mln zł

W prezentacji przedstawiony został także efekt ekologiczny realizacji dotychczasowych inwestycji w ramach Programu ,,Czyste Powietrze”.

Podczas spotkania do programu przystąpiły dwie Gminy: Gmina Jarczów i Gmina Tomaszów Lubelski.

Fot. Powiat tomaszowski