Sołtysi z Gminy Telatyn obchodzili swoje święto

W poniedziałek 15 marca br, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski spotkał się z sołtysami poszczególnych sołectw z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa. Na spotkaniu obecni byli sołtysi: pani Małgorzata Malinowska (sołectwo Łykoszyn), pani Anna Kowalska (sołectwo Posadów), pani Beata Kolbus (sołectwo Telatyn Kolonia), pani Maria Misiuda (sołectwo Marysin), pani Irena Sawa (sołectwo Suszów), pan Andrzej Staszewski (sołectwo Dutrów), pan Artur Wasylczuk (sołectwo Kryszyn), pan Dariusz Sokołowski (sołectwo Franusin), pan Henryk Golik (sołectwo Łachowce), pan Daniel Pawłowski (sołectwo Nowosiółki), pan Zygmunt Kozub (sołectwo Radków), pan Józef Błaszczak (sołectwo Radków Kolonia), pan Jan Kusiak (sołectwo Telatyn Kolonia Druga), pan Józef Wawrzusik (sołectwo Wasylów) i pan Janusz Kopczyński (sołectwo Żulice). Wszystkich przybyłych na spotkanie, powitał gospodarz miejsca – Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski.

Ogólnopolski Dzień Sołtysa jest nie tylko okazją do corocznego pielęgnowania tradycji spotkań gospodarzy wsi w naszej gminie ale przede wszystkim okazją do wyrażania szacunku oraz podziękowania za pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności. W  Gminie Telatyn mamy 17 sołtysów, którzy każdego dnia próbują zmierzyć się z problemami wsi i jej mieszkańców. Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy oraz upominki. Spotkanie było również doskonałą okazją do rozmów, dyskusji oraz wymiany doświadczeń.