Panie i Panowie z KGW Gminy Telatyn podsumowali 2022 rok

Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 15 lutego br w Centrum Promocji Wsi Poturzyn obecne były Panie i Panowie, którzy wszyscy razem tworzą społeczność Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn.  Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga. Obecni byli również pracownicy Urzędu Gminy pani Małgorzata Bryk i pani Ewelina Galant-Woźniak. Wszystkich obecnych powitała Przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn pani Agnieszka Fronc. Słowo do obecnych Pan skierował również Poseł Tomasz Zieliński, który jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich oraz Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski.  W dalszej części spotkania obecne na Walnym Zebraniu Koła Gospodyń przedstawiły sprawozdania ze swojej rocznej działalności oraz przybliżyły swoje plany na 2023 rok. W każdym z Kół Gospodyń rok 2022 obfitował w różne wydarzenia i inicjatywy. Panie uczestniczyły w wydarzeniach lokalnych, prowadziły różnego rodzaju warsztaty, robiły palmy i stroiki, brały udział w kiermaszach, uczestniczyły w spotkaniach, jeździły na wycieczki oraz wspierały swą pomocą kulinarną wydarzenia organizowane na terenie Gminy i w Powiecie Tomaszowskim, reprezentując Gminę Telatyn. Obecnie w Gminie Telatyn istnieje 14 Kół Gospodyń Wiejskich, które aktywnie uczestniczą we wszystkich gminnych inicjatywach. Łącznie Koła na terenie Gminy skupiają ponad 200 osób – pań i panów, którzy doskonale łączą swoje domowe i zawodowe obowiązki z działalnością w kołach gospodyń wiejskich.

Po części oficjalnej odbyła się biesiada przy stole i przy dźwiękach muzyki, którą zapewniło śpiewające Koło Gospodyń Wiejskich Telatyn I. Poczęstunek dla uczestników przygotowały wszystkie Koła Gospodyń.

Dziękujemy za dotychczasową, owocną współpracę i życzymy wszystkim członkom Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy dużo zdrowia, wspaniałych, kreatywnych działań i realizacji swoich marzeń!!!