IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a współorganizatorami są Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Patronat Honorowy na wydarzeniem objęła pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do Centrum spotkania Kultur w Lublinie w dniach 13 – 17 marca 2023 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Termin składania prac do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim to 15.03.2023 r. godzina 15:00.

Regulamin i karta do pobrania pod linkiem:

https://spotkaniakultur.com/index.php/pl/node/4169