OSP Nowosiółki otrzymało zestaw pilarza

5 kwietnia 2024 roku w KM PSP w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka podczas której odbyło się przekazanie zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego. Przekazania dokonał Pan Krzysztof Gałaszkiewicz wspólnie z Panem Ryszardem Szczygłem w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza. Z Gminy Telatyn zestaw pilarza odebrała delegacja jednostki OSP Nowosiółki: Prezes druh Jacek Gala oraz zastępca Naczelnika druh Piotr Wiśniewski na czele z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim.

Otrzymany sprzęt –  zestaw pilarza ( pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym, hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe, skórzane rękawice ochronne, nogawki ochronne, zestaw klinów do obalania drzewa oraz siekiera rozłupująca) został zakupiony w ramach projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”, który jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu.

Naszym druhom strażakom – ochotnikom życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.