Gratulacje od sołtysów

W dniu dzisiejszym delegacja sołtysów z Gminy Telatyn złożyła gratulacje Wójtowi panu Dariuszowi Kozłowskiemu z okazji uzyskania pozytywnego wyniku w wyborach na Wójta Gminy Telatyn i pani Sekretarz Małgorzacie Bryk z racji uzyskania pozytywnego wyniku w wyborach do Rady Powiatu.