Odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Telatyn

W piątek, 16 lipca w Sali Narad Urzędu Gminy Telatyn odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Telatyn, w którym oprócz przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st.bryg. Mirosław Michoński, Skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie pan Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Piasecki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Sekretarz Powiatu pan Dariusz Czop, Przewodniczący rady Gminy pan Jarosław Romanowski. Obecni byli również: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP pan Roman Kurnik oraz Gminny Komendant ZOSP RP pan Jacek Nowosadowski.

Podczas zebrania dokonano sprawozdania kadencji zarządu za lata 2016-2020. Dokonano również wyboru nowych władz, delegatów na zjazd powiatowy oraz do Zarządu Oddziału Powiatowego. Wręczono także odznaczenia, które otrzymali:

Złoty Znak ZOSP RP – pan Roman Kurnik

Wzorowy Strażak:

Pani Ewelina Sobuś

Pan Piotr Cioch

Pan Mariusz Neć

Pan Daniel Kotowicz

Pan Bartłomiej Kotowicz

Pan Konrad Piskor

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Pan Stanisław Kwiecień

Pan Mirosław Loda

Pan Waldemar Czoska

Pan Andrzej Wal

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Pan Jan Skiba

Pan Przemysław Głuszek

Pan Jacek Leszczuk

Pan Tomasz Kotowicz

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Pan Mateusz Grabczuk

Pan Józef Boćko

Pan Wojciech Kwiecień