Nowe oblicze pomnika ku czci bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość Polski

W maju br roku zakończyły się prace remontowo – rewitalizacyjne przy pomniku ku czci poległych podczas II wojny światowej w Telatynie, w ramach zadania ,,Renowacja i rewitalizacja pomnika bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość ojczyzny w latach 1939 – 1945 w Telatynie.

Środki finansowe w kwocie 40 000,00zł., na prace rewitalizacyjne przy pomniku Gmina pozyskała z Instytutu Pamięci Narodowej. Swoim zakresem objęły one szereg działań służących polepszeniu stanu technicznego oraz poprawy estetyki pomnika i terenu wokół niego. W ramach dofinansowania wykonano m.in. czyszczenie hydrościerne powierzchni – oczyszczenie pomnika, odsalanie kamienia, wzmocnienie kamiennych elementów pomnika oraz uzupełnienie ubytków z użyciem mas naprawczych, hydrofobizację powierzchni tynku, demontaż i montaż tablic pamiątkowych. Dodatkowo wykonano okładzinę fundamentu pomnika z zastosowaniem płyt kamiennych, demontaż krzyża grunwaldzkiego oraz odlew orła wojskowego.

Zmieniło się również otoczenie wokół pomnika. Prace remontowe objęły: rozbiórkę spękanych i zdeformowanych schodów betonowych oraz wykonanie nowych schodów z betonowych elementów prefabrykowanych, wykonanie obrzeży schodów z palisady betonowej i obrzeży betonowych oraz wykonanie nowego, utwardzonego placu z płyt betonowych.

Uroczyste odsłonięcie pomnika zaplanowano na wrzesień