Nowe miejsca rekreacji dla mieszkańców Gminy Telatyn

Gmina Telatyn wzbogaciła się o cztery wiaty rekreacyjne – altanki, które będą służyć lokalnej społeczności gminnej. Obiekty stanęły w Nowosiółkach Osadzie, Telatynie, Kryszynie i Łachowcach. Są to budowle o konstrukcji drewnianej. Altanki zostały zagospodarowane przez mieszkańców poszczególnych sołectw i panie z Kół Gospodyń Wiejskich. W przyszłości będą służyć lokalnej społeczności, jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Wiosną i latem mieszkańcy będą mogli organizować tu pikniki i grille, zaś zimą biesiady grillowe połączone z kuligami.
Zakup i zagospodarowanie kolejnych wiat rekreacyjnych przewidziane jest w kolejnych miejscowościach.