Kolejne środki finansowe dla Gminy Telatyn

Bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Telatyn. Kolejne duże środki finansowe w kwocie 10 596 395,00zł.  gmina otrzymała ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach pozyskanych środków zostaną zrealizowane 3 ważne inwestycje:

1.Przebudowa systemu dróg w miejscowości Posadów – 1 662 595,00zł.

2.Przebudowa systemu dróg w miejscowości Wasylów – 1 143 800,00zł.

3. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, zakupem

urządzeń do gospodarki ściekowej w Telatynie – 7 790 000,00zł.

Dodatkowe środki finansowe w kwocie 10 255 250,00zł. pochodzące z Polskiego Ładu otrzymało Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Środki te zostaną wykorzystane na infrastrukturę drogową w naszej Gminie Telatyn.

Dziękujemy polskiemu rządowi za wprowadzenie Programu Polski Ład, dzięki któremu Gmina Telatyn w ramach dobrze napisanych wniosków i wsparcia merytorycznego Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego może realizować inwestycje, służące rozwojowi Gminy Telatyn.