Bitwa Regionów – konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich “Bitwa Regionów”

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach.  W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie

Etap I –  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.

Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.

Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:  https://bitwaregionow.pl/