Koła Gospodyń z Gminy Telatyn w Sejmie

Na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich w skład którego wchodzą posłowie: Barbara Dziuk, Ewa Kozanecka, Tomasz Zieliński, Mariusz Trepka i Robert Warwas, 2 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Gminę Telatyn reprezentowali: pani Agnieszka Liga i pani Małgorzata Kuma (KGW Telatyn), pani Agnieszka Piechnik i pani Mirosława Boćko (KGW Posadów), pani Małgorzata Sachajko i Adam Sachajko (KGW Łachowce) na czele z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim. Spotkanie było bardzo dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych działań związanych z funkcjonowaniem ustawy o KGW oraz jej nowelizacji, jednocześnie wskazano nowe propozycje i rozwiązania.

Przed spotkaniem Panie miały możliwość zwiedzenia budynku Sejmu i poznania jego historii i najważniejszych miejsc. Paniom towarzyszył Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński. Członkinie naszego koła spotkały się również z Ministrem – członkiem Rady Ministrów panem Michałem Dworczykiem.