Zawody Sportowo – Pożarnicze w Telatynie

W niedzielne popołudnie, 30 czerwca br odbyły się w Telatynie Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, których organizatorem był: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie, Jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej w Wasylowie oraz Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. W zawodach wzięło udział 14 drużyn pożarniczych – 9 drużyn OSP: OSP Poturzyn, OSP Nowosiółki, OSP Łachowce, OSP Wasylów, OSP Żulice, OSP Telatyn II, OSP Posadów, OSP Telatyn I i OSP Radków , 3 drużyny młodzieżowe: OSP Telatyn II, OSP Telatyn I i OSP Poturzyn oraz dwie drużyny kobiece: OSP Poturzyn i OSP Wasylów.

Zawody otworzył Gospodarz miejsca – Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, który powitał nie tylko przybyłe na zawody Jednostki OSP ale również zaproszonych gości i wszystkich mieszkańców gminy Telatyn. W wydarzeniu udział wzięli Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Jarosław Romanowski, Skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie a zarazem Kierownik USC w Ulhówku pan Jan Kowalczyk, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, delegacja z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim: st. kpt. Ryszard Neć, kpt. Jacek Kamiński oraz st. sekcyjny Mateusz Tarański, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Roman Kurnik i Gminny Komendant ZOSP RP Gminy Telatyn druh Jacek Nowosadowski oraz prezesi i naczelnicy poszczególnych jednostek OSP gminy Telatyn.

Poszczególne drużyny, po uprzednim losowaniu rywalizowały ze sobą w trzech konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. W pierwszej z konkurencji każda sekcja wykonywała musztrę. W drugiej para drużyn według ustalonej uprzednio kolejności pokonywała tor przeszkód i w trzeciej, ostatniej zawodnicy w jak najszybszym czasie rozkładali sprzęt gaśniczy i trafiali strumieniem wody do wyznaczonego celu. Po zaciekłej rywalizacji i zmaganiach wyłoniono zwycięzców.

Wśród jednostek OSP:

I miejsce – OSP Telatyn II

II miejsce – OSP Poturzyn

III miejsce – OSP Wasylów

Wśród drużyn młodzieżowych:

I miejsce – OSP Telatyn I

II miejsce – OSP Telatyn II

III miejsce – OSP Poturzyn

Wśród drużyn kobiecych:

I miejsce – OSP Poturzyn

II miejsce – OSP Wasylów

Po uroczystym ogłoszeniu wyników wręczono puchary, nagrody oraz dyplomy. Wręczyli je: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz druhowie Roman Kurnik oraz Jacek Nowosadowski. Uczestnicy otrzymali również dyplomy z gratulacjami od Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP, które wręczył pan Wiesław Cielica. Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!!!

Na zakończenie zawodów Strażacy przygotowali dla dzieci atrakcję w postaci prezentacji kurtyny wodnej, co w tak upalny dzień było nie lada orzeźwieniem.