Klub Sportowy ,,Perła” znowu wygrywa!!! Dofinansowanie w Programie KLUB pozyskane!!!

Gminny Klub Sportowy ,,Perła” w Telatynie pozyskał środki finansowe w kwocie 15 000,00zł na przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2020. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie treningów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezwykle ważna i niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka. Zapobiega również zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Dlatego też gratulujemy Klubowi Sportowemu pozyskanych środków i wspieramy wszelkie działania sportowe, których jest inicjatorem!!!