Gmina Telatyn po raz kolejny pozyskała dofinansowanie zakup sprzętu komputerowego

Gmina Telatyn podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Gmina  pozyskała grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów na kwotę 44 691,00 zł.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu Gmina zakupi sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany bezpośrednio do Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie. Pośrednio sprzęt będzie użyczony  nauczycielom, uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych w celu ułatwienia prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.