Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie “Moja sytuacja w czasie koronawirusa”

Ankieta ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności Polski.

To już V etap badań – poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja –

 http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.

Link do ankiety : https://tiny.pl/924bh