Cyfrowa Gmina

Gmina Telatyn w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 115.620,00 zł na Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W dniu 23.03.2022 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Telatyn.

Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina-” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.