INFORMACJA

       Urząd Gminy w Telatynie informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Telatyn Nr. XXXIII/269/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. Od 01.01.2024 r. zmienia się kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za odpady odbierane w sposób selektywny wynosi 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłaca podwyższoną stawkę w wysokości 48,00 zł od jednego mieszkańca.