Informacja

Wójt Gminy Telatyn, informuje, że w dniu jutrzejszym (10.01.2024r.) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Telatynie odbędzie się dyżur pracownika Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim, który będzie służył pomocą m.in przy wypełnianiu wniosków o  dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych.