Gmina Telatyn w ramach projektu “Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów na kwotę 45 000,00 zł

Gmina Telatyn zakupiła 30 wysokiej jakości laptopy wraz ze słuchawkami, ładowarkami i myszkami, które umożliwią dzieciom i nauczycielom w realizacji zdalnego nauczania w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu sprzęt trafi do dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy Telatyn. Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.