Powstał Euroregion Roztocze

Przedstawiciele 33 samorządów z Lubelszczyzny i Podkarpacia wzięli udział w założycielskim zebraniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, które miało miejsce 20 maja br w Tomaszowie Lubelskim. Gminę Telatyn reprezentował Wójt pan Dariusz Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Lubelskiego pan Michał Mulawa. Nadrzędnym celem powstania Euroregionu Roztocze jest rozwój i wydobycie potencjału terenów pogranicza, podkreślenie walorów gospodarczych i turystycznych Roztocza, rozwój turystyki leczniczej, rozbudowa infrastruktury – dróg, oznakowania tras, szlaków rowerowych tych do wytyczenia i przebudowania. W ramach Euroregionu i współpracy można będzie realizować także projekty infrastrukturalne. Na pierwszym posiedzeniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu “Roztocze” wyłoniono pięcioosobowy zarząd, na czele którego stanął Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Euroregion Roztocze jest 17 euroregionem w Polsce. Stowarzyszenie samorządów powstanie także na terenie Ukrainy. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz opinii wojewodów: lubelskiego i podkarpackiego, zostanie utworzony związek transgraniczny.