Gmina Telatyn otrzymała dofinansowanie na zakup komputerów!!!

Gmina Telatyn znalazła się na liście 185 Beneficjentów którzy otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie w wysokości 45 000,00zł. Gmina przeznaczy na zakup sprzętu dla uczniów, umożliwiając im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Problem zostanie rozwiązany dzięki przystąpieniu Gminy do Programu i zakupom sprzętu, który zostanie przeznaczony dla szkół.