Informacja dla producentów konopi włóknistych

W związku z zainteresowaniem dotyczącym produkcji oraz wydawania
zezwoleń na uprawę konopi włóknistych zachęcamy do zapoznania się z
materiałem dotyczącym zasad, terminów oraz warunków dotyczących
wydawania zezwoleń na uprawę konopi włóknistych, oraz sam wniosek o
wydanie zezwolenia.