Gmina Telatyn otrzyma bezzwrotne wsparcie na kolejne, gminne inwestycje

Gmina Telatyn znalazła się wśród samorządów z powiatu tomaszowskiego, które otrzymały bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00zł. na kolejne ważne inwestycje. Pozyskane środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Telatyn sfinansuje przebudowę drogi gminnej w Łykoszynie o łącznej długości 310mb, w tym wykonanie podbudowy z tłucznia oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego. Na to zadanie przewidziano 400 000,00zł. Pozostała kwota (600 000,00zł.) zostanie przeznaczona na budowę sieci wodociągowej w Dutrowie.
Składamy serdeczne podziękowanie panu Tomaszowi Zielińskiemu Posłowi na Sejm RP za udzielone wsparcie przy finalizacji projektów oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie ich realizacji.