Dziedzictwo kulturowe Roztocza – szkolenia!

Euroregion Roztocze zaprasza młode organizacje społeczne i członków grup nieformalnych do udziału w cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów projektu pn. „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym Roztocza, między innymi będzie dotyczyć zabytków archeologicznych z okresu neolitu i wczesnego średniowiecza, kamieniarki bruśnieńskiej i drzeworytu płazowskiego, cmentarzy w kulturze, cerkwi na Roztoczu, historii i kultury Żydów oraz reliktów żydowskiej kultury materialnej, pejzażu toponimicznego pogranicza polsko-ukraińskiego, środowiska przyrodniczego i form ochrony przyrody oraz Roztocza w fotografii. Przewidziane są także szkolenia z zakresu działania organizacji społecznych, między innymi szkolenie dotyczące organizowania i korzystania z działań woluntarystycznych w organizacji. Jedno ze szkoleń będzie obejmowało zagadnienia związane z promocją produktu (zwłaszcza w Internecie).

Wkrótce przekażemy szczegółowym harmonogram.

Zachęcamy do polubień naszego profilu FB oraz śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.euroregionroztocze.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #FIO

Zapraszamy na #Roztocze