Dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn

Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022 (Priorytet 2, Schemat 2A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”) w kwocie 30 000,00zł.
W ramach otrzymanego dofinansowania odbędą się warsztaty wokalno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Telatyn prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia zostaną zakończone w miesiącu listopadzie koncertem patriotycznym ,,Tobie śpiewamy Ojczyzno”, podczas którego uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Nazwa własna zadania: ,,Łączy nas patriotyzm i śpiew”