84 Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Rzeczypospolitej. Atak niemieckiego pancernika Schleswig–Holstein na Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte o godzinie 4.45 był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Napaść na Polskę była wynikiem tajnego porozumienia między III Rzeszą Hitlera a ZSSR Józefa Stalina. „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. (…) Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni” – powiedział Adolf Hitler. Słowa te dotyczyły również ludności cywilnej. Wojna totalna zakładała użycie lotnictwa, czołgów i artylerii w niespotykanej wcześniej skali.

Dziś mija 84 lata od tych tragicznych wydarzeń. Oddajmy hołd poległym w walce o wolną Polskę jednocześnie dziękując za poświęcenie i walkę tym, którzy żyją i nadal są z nami.

Cześć i Chwała Bohaterom!