Wieńce dożynkowe zostały nagrodzone

Komisja konkursowa na czele z Wójtem Gminy panem Dariuszem Kozłowskim oceniła wszystkie wieńce dożynkowe przygotowane na tegoroczne Dożynki Gminno – Parafialne i postanowiła wszystkim przyznać równorzędne miejsce pierwsze. Wszystkie wieńce były piękne, niepowtarzalne  i wyjątkowe. Nagrody za wieńce będą do odebrania w Urzędzie Gminy Telatyn.

Dodatkowe wyróżnienie z rąk Przedstawiciela Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pana Wiesława Cielicy otrzymał wieniec wykonany przez KGW Dutrów.