ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO: LUTY 2024

Uwaga!
Obowiązuje nowy wzór wniosku !!!

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Telatyn o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2023 roku, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze używane do produkcji rolnej w 2024 roku został ustalony na poziomie 1,46 zł za litr.

W terminie od 1 lutego do 28 lutego 2023 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiące dowód zakupu paliwa za okres 1 sierpnia 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. oraz oświadczenie dotyczące rodzajów prowadzonej działalności rolniczej (klasa PKD).

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do posiadanego bydła, świń, kóz, owiec lub koni do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 – 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie: przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy Telatyn
Dariusz Kozłowski