Żniwowanie w Wasylowie

W Gospodarstwie Etnograficznym w Wasylowie odbyły się żniwa zgodnie z tradycją lubelską początku XX wieku. W wydarzeniu tym uczestniczyli rekonstruorzy z GRH Wir, z Tomaszowskiego Szwadronu im. I Pułku Kawalerii KOP oraz z GRH Ludności Cywilnej z Tomaszowa Lubelskiego, którzy przedstawili żniwa od przyjazdu żniwiarzy na pole, poprzez koszenie zboża, młócenie cepem jak i odsiewanie zboża przez przetaki. Obecni byli również członków z Fundacji Banici Zamojscy. Podczas spotkania zaprezentował się Zespół Artystyczny ,,Fermata”, który wykonał wiązankę pieśni ludowych oraz Zespół Śpiewaczy ,,Lawenda”. Nie zabrakło również tańców i zabawy.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania Covid-19 oraz sfinansowane ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademie Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Czajnia w Tomaszowie Lubelskim

fot. Grzegorz Pawłowski