Zaproszenie na Uroczystości patriotyczne do Posadowa

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz Mieszkańcy Posadowa zapraszają na Uroczystość upamiętniającą 75 Rocznicę walk pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami która odbędzie się dnia 2 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 w Kaplicy

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Posadowie.

Program Uroczystości – Niedziela 2 czerwiec 2019r.:

godz. 9.15 – Zbiórka uczestników

9.30 – Msza św.

– Przemówienia zaproszonych gości

– Złożenie wieńców