Zaproszenie na Gminne Spotkanie Opłatkowe

Wójt Gminy Telatyn, Proboszcz Parafii w Żulicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn, Gminne Koła Gospodyń Wiejskich zapraszają na Gminne Spotkanie Opłatkowe dnia 20 grudnia 2023 roku godz. 10.00 w Domu  Strażaka w Telatynie

W programie:

– dzielenie się Opłatkiem

– wspólne kolędowanie z panią Barbarą Rabiega, uczestnikami projektu ,,Muzyka łączy nie dzieli”, Zespołem Artystycznym ,,Fermata”

– część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Telatynie

– poczęstunek wigilijny