Zachęcamy do obejrzenia wystawy poświęconej wydarzeniom styczniowym z 1863 roku

Po raz kolejny już, mieszkańcy Gminy Telatyn mogą zgłębić swoją wiedzę historyczną i obejrzeć tablice, które zostały zawieszone przy Urzędzie Gminy Telatyn. Upamiętniają one wybuch Powstania Styczniowego dnia 22 stycznia 1863 roku, które przez historyków określane jest jako najdłużej trwający zryw niepodległościowy. Autorem wystawy jest Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński.

Jak podają źródła historyczne, Powstańcy mimo niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego. Władze zrywu wzywały do udziału w nim również “braci Litwinów i Rusinów”, co spowodowało rozszerzenie obszaru walk na wschód. Jak oceniają historycy, podczas powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, a w siłach polskich uczestniczyło w sumie ok. 200 tys. osób. Pomimo pewnych sukcesów oddziałów powstańczych, w związku z przewagą armii rosyjskiej, siły zaborcze zaczęły uzyskiwać przewagę. Pod koniec 1863 roku łączny stan wojsk rosyjskich wynosił ponad 400 tysięcy żołnierzy, 170 tysięcy w Królestwie Polskim, na Litwie 145 tysięcy, a na Ukrainie – 90 tysięcy. Rząd Narodowy miał w polu jednocześnie nie więcej niż 10 tysięcy partyzantów. Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć co najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano przynajmniej 38 tysięcy osób.