Upamiętniono pomordowanych 80 lat temu mieszkańców Poturzyna

,,To nie będzie pieśń o obcej ziemi:

Pradziad twój na tej ziemi żył.

Był szczęśliwy, był między swemi

Sen o Polsce, przecudny sen śnił.

Są zdarzenia, w które trudno uwierzyć,

Prawda jest, lecz została zdeptana.

Krzywdy są, których nigdy nie zmierzyć

Są wspomnienia, które bolą jak rana.

 

Fragmentem wiersza  Stanisławy Wiatr – Partyka swoje okolicznościowe przemówienie z okazji 80 rocznicy mordów jakie zostały dokonane na mieszkańcach Poturzyna i okolicznych miejscowości przez Ukraińską Powstańczą Armię wspieraną przez  jednostkę wojskową SS „Galizien” dnia 1 kwietnia 1944 roku, rozpoczął Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski uroczystości patriotyczne które odbyły się 4 kwietnia 2024 roku. W swoim wystąpieniu przywołał także wspomnienia szefa sztabu AK odcinka wschodniego mjra Henryka Podwysokiego ps. „Sas” opowiadające o tych tragicznych wydarzeniach. Jakże bolesne to wspomnienia, zwłaszcza dla nas Polaków ukazujące tragizm i cierpienie mieszkańców poturzyńskiej ziemi, którzy stracili swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami. Wymordowani w bestialski sposób, zabijani siekierami, żywcem wrzucani do studni i ognia. W ten sposób zginęli nie tylko mieszkańcy Poturzyna ale również wielu Polaków, którzy uciekli tu wcześniej z innych wsi przed rzezią. Poturzyn nazwany przez Wójta Gminy ,,Małym Wołyniem” został splamiony krwią niewinnych ofiar i ich niewyobrażalnym cierpieniem, o którym nam potomnym nie wolno zapominać ,,nie możemy zapominać i odwracać oczu od naszej przeszłości, od historii, która na swoich kartach oprócz tych pięknych, zapisuje również bolesne wydarzenia bo jak to mawiał  George Santayana „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”.

Uroczystości upamiętniające ten tragiczny czas, rozpoczęły się w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowosiółkach, zostały ubogacone częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Telatynie skupionych w drużynie harcerskiej i zuchowej. Mszę św. w intencji pomordowanych odprawił ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński w koncelebrze z ks. dr Zygmuntem Jagiełło – notariuszem Kurii Diecezjalnej i ks. Andrzejem Bastrzykiem – proboszczem parafii w Żulicach. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Chór parafialny działający pod opieką pani Anny Sienkiel a Wojskową Asystę Honorową zapewnił 192. Batalion Lekkiej Piechoty.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe:  Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, Światowego Związku Żołnierzy AK – Rejon Telatyn, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, proporzec w barwach 12 Pułku Ułanów Podolskich 19 DH Modrzewie a także zaproszeni goście: pan Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, pan Jarosław Korzeń – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Pan Wiesław Cielica – Członek Zarządu Rady Powiatu Tomaszowskiego, pan Jan Kowalczyk – Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk wraz z pracownikami, służby mundurowe: Dowódca 192. Batalionu Lekkiej Piechoty – ppłk Grzegorz Sokołowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie Ppłk SG Mariusz Bosowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie Ppłk SG Dariusz Pedo, pan Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze, Radni Gminy Telatyn: pan Dariusz Dziedzic i pani Zofia Groma, społeczność szkolna ze Szkoły Podstawowej w Telatynie na czele z Dyrekcją: panią Małgorzatą Śliczniuk-Loda i panią Wiesławą Przytułą, harcerze z 19 DH Modrzewie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać”  wraz z druhem Henrykiem Szarugą oraz zuchy ,,Ogniki” wraz z opiekunem panią Izabelą Kozak, delegacje z Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtys miejscowości Poturzyn  – pani Elżbieta Sławińska oraz mieszkańcy Gminy Telatyn.

Po uroczystościach w kościele poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem w Poturzynie ku czci pomordowanych.

Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Telatyn, Proboszcz Parafii w Nowosiółkach  oraz mieszkańcy Poturzyna.