Upamiętniono poległych podczas walk w 1944 roku pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami

19 czerwca br obyły się w Posadowie uroczystości patriotyczne, podczas których wspominano poległych podczas nazywanej jedną z największych bitew jakie miały miejsce na Zamojszczyźnie w czerwcu 1944 roku pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami. Uroczystości rozpoczęły od złożenia kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych w posadowskim lesie, który został odrestaurowany i przekazany mieszkańcom. Jest on wyrazem naszej pamięci o tych, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny – oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich bohatersko stawiających czoło Ukraińskiej Powstańczej Armii wspieranej przez niemieckie lotnictwo. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn i rejon Ulhówek, Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie  oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadowie. Obecni byli również kombatanci – pan Adam Hytryniewicz, pan Kazimierz Hałas, pan Marian Maryńczak i Roman Bachniuk ze Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Ulhówek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego pan Robert Bondyra, Przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Piasecki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, który złożył kwiaty pod pomnikiem w imieniu NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych rejon Ulhówek, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Telatyn panem Jarosławem Romanowskim, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miecze pan Paweł Zawiślak oraz pracownik Nadleśnictwa pani Aleksandra Martyniuk, ppor. Łukasz Maksymiak z Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie i mł. chor. Sylwester Lipski z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie – pani Barbara Wójcik wraz ze społecznością szkolną oraz Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Telatyn, w tym licznie przybyli gospodarze – jednostka OSP Posadów, Harcerze z 19 DH Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” oraz najmłodsza formacja zuchów wraz z opiekunami, sołtysi, mieszkańcy Gminy Telatyn i okolicznych miejscowości.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Kościele Filialnym pw. Matki Bożej Królowej w Posadowie. Mszę św. w intencji poległych  w 1944 roku odprawił ks. Proboszcz Grzegorz Hałas, który w słowie bożym skierowanym do obecnych nawiązał do wydarzeń sprzed 78 lat, podkreślając jak ważna jest pamięć o tych którzy walczyli o wolną Polskę. List od Posła RP pana Tomasza Zielińskiego odczytała pani Ewelina Galant-Woźniak a słowo podziękowania za zaproszenie skierował pan Adam Piasecki.