,,Świat jest ciekawy…z kulturą piękniejszy” – podsumowanie projektu

Biblioteka Publiczna zakończyła realizację projektu w ramach Programu Rządowego KULTURA DOSTĘPNA, nazwa zadania ,,Świat jest ciekawy…z kulturą piękniejszy”. W ramach zadania zorganizowano dwa wyjazdy tematyczne. Pierwszy 13 października br. dla dzieci i młodzieży na III Koncert w ramach Zamojskich Dni Muzyki, który wykonali artyści Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod batutą pana Tadeusza Wicherka. Drugi wyjazd w dniach 20-21 października br. dla dorosłych i seniorów został zorganizowany do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. W obu tych wyjazdach uczestniczyło 70 osób i cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Telatyn – zarówno tych młodszych jak i starszych.
,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”